Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

Tủ cắt lọc sét hợp bộ - OBO BETTERMANN và HAKEL

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : Tủ cắt lọc sét hợp bộ - OBO BETTERMANN- HAKEL

 Giá : 1,000,000 VNĐ

 Download File Catalog

TEÂN GOÏI

DOØNG ĐỊNH MỨC

GIA TIỀN
VNĐ

MCSRF 32  - 1

32A – 1P

 

MCSRF 32 –3

32A – 3P

 

MCSRF 63 –1

63A – 1P

 

MCSRF 63 –3

63A – 3P

 

  MCSRF 100 –1

100A – 1P

 

 MCSRF 100 –3

100A – 3P

 

 MCSRF 125 –1

125A – 1P

 

 MCSRF 125 –3

125A – 3P

 

 MCSRF 160 - 1

160A – 1P

 

 MCSRF 160 - 3

160A – 3P

 

 MCSRF 200 - 3

200A – 3P

 

TỦ CẮT LỌC SẮT HỢP BỘ (HAKEL)

TÊN GỌI DÒNG CẮT GIÁ TIỀN VNĐ

HKSF 32 – 1

32A – 1P

 

HKSF 32 - 3

32A – 3P

 

HKSF 63 – 1

63A – 1P

 

HKSF 63 - 3

63A – 3P

 

HKSF 100 – 1

100A – 1P

 

HKSF 100 - 3

100A – 3P

 

HKSF 125 – 1

125A – 1P

 

HKSF 125 - 3

125A – 3P

 

HKSF 160 – 1

160A – 1P

 

HKSF 160 - 3

160A – 3P

 

HKSF 200 – 3

200A – 3P

 

HKSF 240 – 1

240A – 1P

 

HKSF 240 - 3

240A – 3P

 
Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face