Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

THANH ĐỒNG, ĐỒNG BẢN, CỌC ĐỒNG 99.99%

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : THANH ĐỒNG, ĐỒNG BẢN, CỌC ĐỒNG 99.99%

 Giá : 150000 VNĐ
thanh đồng các loại 1kg đồng bản các loại 1kg đồng bện các loại 1kg
150,000đ 175,000đ 280,000đ
ĐẶT HÀNG NGAY ĐẶT HÀNG NGAY ĐẶT HÀNG NGAY

COOPER TAPE – DÂY ĐỒNG BẢN 

BUSBAR – THANH ĐỒNG BẢN 

Photo

Cat.No

Name

Dimension

Price (VND)

 

 

COOPER TAPE – DÂY ĐỒNG BẢN

 

HC 253

 

25*3mm

TÍNH THEO KG : 175.000Đ/ KG

 

HC 302

 

30*2 mm

 

HC 203

 

20*3mm

 

HC 303

 

30*3mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC 153

 

15*3mm

BUSBAR - THANH ĐỒNG BẢN 

HC 4203

 

4*20*3000mm

TÍNH THEO KG : 175.000Đ/ KG

 

HC 5203

 

5*20*3000mm

 

HC 5304

 

5*30*4000 mm

 

HC 5404

 

5*40*4000mm

 

HC 5804

 

5*80*4000mm

 

HC 51004

 

5*100*4000mm

 

HC 10503

 

10*50*3000mm

 

HC 101003

 

10*100*3000mm

 

HC 101004

 

10*100*4000mm

COC TIEP ĐỊA -  ĐỒNG NGUYEN CHẤT-99.99%PURE

Photo

Hình aûnh

Cat.No

Maõ soá

Dimension

Kích thöôùc

Price (USD)

Giaù (USD)

Origin

Xuaát xöù

 

HBRC 2416

D =16mm

L = 2400mm

39.00

INDIA

HBR 2420

D = 20mm

L = 2400mm

62.70

INDIA

HBR  2425

D =25mm

L = 2400mm

98.00

INDIA

 

Coupling

NỐI CỌC @16

1.69

VN

Bang gia tren chua bao gom thue V.A.T.  10%  , giá đồng có thể thay đổi theo tình hình giá đồng thế giới, đồng tiền sử dụng theo tiền việt nam đồng còn phụ thuộc theo giá của tiền đồng tại thời điễm thanh toán , thí dụ hiện nay giá 1USD= 21100đ , nếu tỉ giá biến động thì giá trên củng biến động theo.             

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face