Nối thẳng 250A- 3S-Richards- TIÊU CHUẨN IEC- Mỹ

0909 421174