Nối thẳng 250A- 3S-Richards- TIÊU CHUẨN IEC- Mỹ

0903 903 230