Kim chống sét cổ điển-Đầu thu đa điểm-HEX- Ấn độ

kim chống sét Franklin cổ điễn có dúng để thu sét đánh trục tiếp lên các cong trình xây dựng và nhà cữa , tháp cao ốc , tòa nhà ,…. không bị sét đánh , gây thuong vong và thiệt hại cho nhà cữa .

MOI CHI THIẾT LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH : 02837584407 ; EMAIL :hoangchau@hoangchau.com.vn

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mã: HLA-14-080 Danh mục:
0909 421174