Kẹp IPC cho cáp ABC hiệu 3S- xuất xứ :shangHai

0909 421174