Hộp nối cáp ngầm 12-24-36KV – XLPE CO NHIỆT

0903 903 230