GIÁP NỐI THẲNG CÁP NHÔM TRẦN HAY BOC 22KV

0909 897 173