Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24KV- 3S Mosderfer & GUNKUL- Thailan

GIÁP NÍU CHO CÁP TRẦN VÀ CÁP BỌC :

PREFORMED WIRE FOR DISTRIBUTION LINE – 3S (Mosdorfer) THAILAND

Name

Ten goïi

Cat.No

Ma so

Dimension

Cô dây

Price vnđ
Gia VNĐ
preformed wire for
Insulated cable 24kv;
GIÁP NÍU CHÓ CÁP BỌC 24KV
PM – 0121ND

 (DGE 2300)

50 mm2

23.00-25.50mm

 130000
PM – 0121ND

 (DGE 2408)

70 mm2

23.00-25.50mm

 145000
PM – 0122ND

 (DGE 2408)

95 mm2

25.55-27.20mm

 170000
PM – 0123ND

 (DGE 2723)

120 mm2

27.20-28.91mm

 185000
PM – 0124ND

 (DGE 2723)

150 mm2

28.93-31.08mm

 185000
PM – 0126ND

 (DGE 3487)

185- 240 mm2

32.70-35.6mm

 230000
preformed wire for bare wire

AAC, ACSR, ACAR.
GIÁP NÍU CHO CÁP TRẦN

AWDG 014D

(PM-4544 DG)

50/8 mm2

9.27-10.38mm

  57000
AWDG 016D

(PM-4545 DG)

70/11 mm2

10.41-11.64mm

 63300
AWDG 017D

(PM-4546 DG)

95/16 mm2

11.70-13.11mm

 65300
AWDG 018D

(PM-4548 DG)

120/19 mm2

14.68-17.09mm

 71200
AWDG 019D

(PM-4548 DG)

150/ 19 mm2

14.68-17.09mm

 82000
AWDG 020D

(PM-4551 DG)

 

185 mm2

240/32 mm2

19.00-22.2mm

 98200

105000

Distribution ties for AAC, ACSR, ACAR conductors
GIÁP BUỐC ĐẦU SỨ ĐƠN
CHO CÁP TRẦN
BẰNG KIM LOẠI (HỢP KIM )
PM-1464-DT 50/8 mm2  37700
PM-1465-DT 70/11 mm2  39600
PM-1466-DT 95/16 mm2  39600
PM- 1467-DT 120/19 mm2  44000
PM- 1468- DT 150/ 19 mm2  44000
PM- 1469- DT 185mm2  55000
PM- 1470- DT 240/32 mm2  62500

(Mosdorfer) PREFORMED WIRE FOR DISTRIBUTION LINE – 3S- (THAILAND)

Name

Ten goïi

Cat.No

Ma soá

Dimension

Cô day

Price (VND)

Gia (VND)

Distribution ties for 24KV AC insulator conductors.
GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐƠN CHO CÁP BỌC XLPE -24KV
PM-2263-DT

(DT 2263)

20.71 – 22.60 mm

50/8 mm2

37700
PM-2400-DT

(DT 2400)

22.61 – 24.64 mm

70/11 mm2

 39600
PM-2690-DT

 (DT 2690)

22.61 – 24.64 mm

95/16 mm2

 39600
PM-2800-DT

 (DT 2800)

120/19 mm2  44000
PM-2786-DT

 (DT 2786)

150/ 19 mm2  44000
PM-3152-DT

 (DT 3152)

185mm2
240/32 mm2
55000
62500
Side ties for 24KV AC insulator conductors
giáp buộc cổ sứ đơn cho cáp bọc
22kv – XLPE ( CHẤT LIỆU HỢP KIM)
GST 022D

(ST 2263)

50/8 mm2  37700
GST 023D

 (ST 2465)

70/11 mm2  37700
GST 023D

(ST 2690)

95/16 mm2  50900
GST 024D

(ST 2800)

120/19 mm2  53300
GST 024D

 (ST 2900)

150/ 19 mm2 53300
GST 025D

 (ST 3152)

185mm2
240/32 mm2
59000
68900
Side ties for AAC, ACSR, ACAR conductors.
GIÁP BUỘC CỔ SỨ ĐƠN CHO CÁP TRẦN – CHẤT LIỆU HỢP KIM
PM -9090-STC 50/8 mm2 23500
PM -1031-STC 70/11 mm2 23500
PM -1168-STC 95/16 mm2 28200
PM- 1323-STC 120/19 mm2 30200
PM- 1496- STC 150/ 19 mm2 33700
 

PM- 1691-STC

185mm2
240/32 mm2
35000
37700
Guy-Grip Dead-End for Gal.Steell Cable- giáp níu cáp thép chằng
GGDE 0360
GGDE 0460
GGDE 1050
35mm2
50mm2
70mm2
56000
68000
75000
 – Thimble clevis YẾM 2 THÀNH PHẦN
Thimble clevis
1 set ( BỘ)
 35-120mm2
150-300mm2
 20000
25000

 

3S (Mosdorfer)

FORMED WIRE FOR DISTRIBUTION LINE – 3S (MOSDORFER –thailand) MARK

Name

Ten goïi

Cat.No

Ma so

Dimension

Cô daây

Price (USD)

Gia (USD)

 

Double Distribution ties for 24 KV AC insulator conductors
GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐÔI CHO CÁP BỌC – CHẤT LIỆU HỢP KIM

PM-2263-DDT

(DDT 2263)

50/8 mm2  68150
PM-2400-DDT

(DDT 2400)

70/11 mm2  68150
PM-2690-DDT

(DDT 2690)

95/16 mm2  72850
PM-2800-DDT

(DDT 2800)

120/19 mm2  79900
PM-2786-DDT

(DDT 2786)

150/ 19 mm2  97525
PM- 3152-DDT

(DDT 3152)

240/32 mm2  103400
Double side ties for

24 KV AC insulator conductors

GIÁP BUỘC CỔ SỨ ĐÔI CHO CÁCP BỌC 24KV – CHẤT LIỆU HỢP KIM

PM-2263-DST

(DST 2263)

50/8 mm2  68150
PM-2465DST

(DST 2465)

70/11 mm2  68150
PM-2690-DST

(DST 2690)

95/16 mm2  72850
PM-2800-DST

(DST 2800)

120/19 mm2  79900
PM-2900-DST

(DST 2900)

150/ 19 mm2 97525
PM-3152-DST

(DST 3152)

240/32 mm2  103400

  DULHUNTY – ÚC ( PERFORMED LINE TIE ) – MACCLEAN – MỸ , SÃN XUẤT TẠI THÁI LAN

dulhunty – australia –    PLP- 24 KV

Plastic line ties for 24 KV – AC insulator conductors.

GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐƠN – BẰNG NHỰA COMPOSIT

DTP-1854F

(TTF-1202)

DT-P -2337F

13.74-18.54mm2

50/8 mm2

59000
(TTF-1203)

DT-P-2800F

70/11-95/16 mm2 65000
(TTF-1204)

DT-P-3300F

120/19-
150/19 mm2
 86000
86000
TTF-11373

DT-P-3500F

185-
240/32 mm2
86000
113000

 DULHUNTY –ÚC ( PREFORMED LINE TIE )-MACCLEAN – MỸ , SÃN XUẤT TẠI THÁI LAN

 

Plastic side ties for 24 KV – AC insulator conductors.
GIÁP BUỘC CỔ SỨ ĐƠN CHO CÁP BỌC 24KV – CHẤT LIỆU NHỰA POLYMER

SSF-2202

SSP-2337F

50/8 mm2 59000
SSF-2203

SSP-2800F

70/11
-95/16 mm2
 65000
78000
SSF-2204

SSP-3300F

120/19-
150/19 mm2
 78000
96000
SSF-21373

SSP-3500F

185-
240/32 mm2
 102000
102000

CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH .
TEL : 0909 421174- 0909 361174 : Email : hoangchau@hoangchau.com.vn

0909 421174