Giáp buộc đầu sứ đơn cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24KV- ÁO – THAI LAN

0903 903 230