Giáp buộc đầu sứ đơn cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24KV- ÁO – THAI LAN

GIÁP BUỘC ĐÂU SỨ ĐƠN CHO CÁP NHÔM LÕI THÉP BỌC CÁCH ĐIỆN 24KV – THÁI LAN

 

Name

Ten goïi

Cat.No

Ma so

Dimension

Cô daây

Price (USD)

Gia (USD)

 

Double Distribution ties for 24 KV AC insulator conductors
GIÁP BUỘC ĐẦU SỨ ĐÔI CHO CÁP BỌC – CHẤT LIỆU HỢP KIM

PM-2263-DDT

(DDT 2263)

50/8 mm2  68150
PM-2400-DDT

(DDT 2400)

70/11 mm2  68150
PM-2690-DDT

(DDT 2690)

95/16 mm2  72850
PM-2800-DDT

(DDT 2800)

120/19 mm2  79900
PM-2786-DDT

(DDT 2786)

150/ 19 mm2  97525
PM- 3152-DDT

(DDT 3152)

240/32 mm2  103400
Double side ties for

24 KV AC insulator conductors

GIÁP BUỘC CỔ SỨ ĐÔI CHO CÁCP BỌC 24KV – CHẤT LIỆU HỢP KIM

PM-2263-DST

(DST 2263)

50/8 mm2  68150
PM-2465DST

(DST 2465)

70/11 mm2  68150
PM-2690-DST

(DST 2690)

95/16 mm2  72850
PM-2800-DST

(DST 2800)

120/19 mm2  79900
PM-2900-DST

(DST 2900)

150/ 19 mm2 97525
PM-3152-DST

(DST 3152)

240/32 mm2  103400

CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH .
TEL : 0909 421174- 0909 361174 : Email : hoangchau@hoangchau.com.vn

0909 421174