Giáp buộc đầu sứ đơn bằng nhựa silicon hiệu Duhunty- 24 KV- ÚC

0909 421174