Giáp buộc cổ sứ đôi cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24KV- 3s mOSDERFER – THAILAN

0909 421174