ĐỒNG HỒ ĐO DIGITAL V-A-OHM DIGITAL ( KỶ THUẬT SỐ ) HIỆU MH

250.000

ĐỒNG HỒ ĐO DIGITAL HIỆU MH : THỂ HIỆN CHĨ THỊ SỐ MODEL KT-820B DIGITAL MULTI METER
1/ , CÓ THỂ ĐO VOLTS AC VÀ DC (100VDC ) ,

2/ ĐO OHM ,

3/ ĐO TRANSISTOR , DIOT , ĐIỆN TRỞ ,

4/ ĐO AMPERE 10ADC VÀ 200mAAC

5/ hàng bên singapore chất lượng tốt

đồng hồ chưa gắn pin , quí khách mua về tự gắn pin vuông 9v ,

đồng hồ rất chinh xác

ĐỒNG HỒ ĐO DIGITAL V-A-OHM DIGITAL ( KỶ THUẬT SỐ ) HIỆU MH

250.000

Mã: DH SỐ KT-820B Danh mục:
0909 421174