Đầu nối cáp ngầm hạ thế 1.1KV- Bộ nối thẳng cáp hạ thế

0903 903 230