Đầu cáp ngầm Trung Thế (24kv – trong nhà)3X50mm2 -3S-DENSONS

0903 903 230