Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE- Trong nhà & NGOÀI TRỜI

0909 421174