đầu cáp ngầm co nhiệt 72KV – 3S-DENSONS

0903 903 230