Đầu cáp ngầm 24KV XLPE-Trong nhà-3S DENSONS

0903 903 230