Đầu cáp ngầm 24KV XLPE-Trong nhà-3S DENSONS

0909 421174