Chống sét chử T loại insert 24kv – 3S Richards

0909 421174