Cầu dao tự động chống dòng rò RCCB 25-63A

0903 903 230