Cắt sét nguồn sơ cấp OBO V25B+C-3-NPE -ĐỨC, chống sét lan truyền

0903 903 230