Cân bằng đẳng thế giữa dây dẫn điện và hệ thống chống sét OBO 482

445.000

Cân bằng đẳng thế giữa dây dẫn điện và hệ thống chống sét OBO 482

445.000

0909 421174