Bộ nối cáp ngầm hạ thế 1.1KV- nhánh rẽ cáp hạ thế

0903 903 230