biến áp trung thế 24KV -35 Ngoài trời – PT

0903 903 230