Đầu nối cáp Trung thế Đơn Pha 24KV – Ngoài Trời

0909 421174