Đầu nối cáp Trung thế Đơn Pha 24KV – Ngoài Trời

0903 903 230