Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

REPLAY BẢO VỆ KASUGA - MHC

Replay điều khiển bảo vệ là sản phẩm của KASUGA-MHC.

Mọi  thông tin chi tiết vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để được tư vấn miễn phí.

Mã Số Sản Phẩm
 
Nhà Cung Cấp
KASUGA-MH
Công Dụng
 
 
Thông Tin Chi Tiết Sản Phẩm  Có độ bền cao, nhiều  chủng loại
 
MODEL replay bảo vệ

replay bảo vệ
replay bảo vệ
replay bảo vệ
Earth Fault Relay  replay chong chạm đất
RASP 18NB
 
 
IDMTL Earth Fault Relay  
RSE 052
 
 
Overcurrent Relay replay chống quá dòng
RAS 70-3B
 
 
IDMTL Overcurrent Relay 
RSH 207
RSN 200
 
 
Earth Leakage Relay replay chống dòng rò
EM 301
EM 302 
EM 312
EM 322
EM 332
 
 
Zero Phase Current Transformer
ZCT 30NØ
ZCT 40NØ
ZCT 60NØ
 
3 Phase Voltage Monitor 
VM-10
Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face