Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

Hộp nối cáp ngầm đổ keo 12kv, 24kv, 36kv - 3S Densons

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : hộp nối cáp ngầm đổ keo 12kv, 24kv, 36kv - 3S Densons

 Giá :  Call

 Link download Catalog 1

Joint kits 24KV   XLPE Hộp nối cáp ngầm 24KV     XLPE – Có đầu nối    Co nhiệt – Heat shrink  

Đổ keo-Resin

 

JK 3 X 50mm2

35 – 50 mm2

137.50

165.00

JK 3 X 120mm2

70 – 120 mm2

146.32

181.50

JK 3 X 240mm2

150 – 240 mm2

173.82

225.50

JK 3 X 400mm2

300 – 400 mm2

195.56

242.00

 

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face