Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

Hộp nối cáp ngầm 12-24-36KV - XLPE CO NHIỆT

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : Hộp nối cáp ngầm 12-24-36KV - XLPE CO NHIỆT

 Giá :  Call

 Link download Catalog 1

STT

TEN GOI

CO DAY CAP

1

JK 3 x   50mm 2

35 –   50 mm2

2

JK 3 x 120mm 2

 70 – 120 mm2

3

JK 3 x 240mm 2

150 – 240 mm2

4

JK 3 x 400mm 2

300 – 400 mm2

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face