Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

GIÁP NÍU CÁP TRẦN, CÁP BỌC - MOSDERFER - ÁO - THÁI LAN, GIÁP BUỘC NHỰA

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : Giáp níu cáp trần, cáp bọc - mosdorfer-Áo - thái Land, GIÁP BUỘC NHỰA

 Giá :  Call

 Link download Catalog 1

PREFORMED WIRE FOR DISTRIBUTION LINE – 3S- (Mosdorfer) THAILAND

Name

Teân goïi

Cat.No

Maõ soá

Dimension

Côõ daây

Price (USD)

Giaù (USD)

preformed wire for

Insulated cable 24kv

PM - 0121ND

 (DGE 2300)

50 mm2

23.00-25.50mm

 9.16

PM - 0121ND

 (DGE 2408)

70 mm2

23.00-25.50mm

 9.16

PM - 0122ND

 (DGE 2408)

95 mm2

25.55-27.20mm

 11.33

PM - 0123ND

 (DGE 2723)

120 mm2

27.20-28.91mm

 12.83

PM - 0124ND

 (DGE 2723)

150 mm2

28.93-31.08mm

 12.83

PM - 0126ND

 (DGE 3487)

240 mm2

32.70-35.6mm

 14.30

preformed wire for bare wire

AAC, ACSR, ACAR.

AWDG 014D

(PM-4544 DG)

50/8 mm2

9.27-10.38mm

 7.03

 

AWDG 016D

(PM-4545 DG)

70/11 mm2

10.41-11.64mm

 7.74

 

AWDG 017D

(PM-4546 DG)

95/16 mm2

11.70-13.11mm

 7.74

 

AWDG 018D

(PM-4548 DG)

120/19 mm2

14.68-17.09mm

 8.70

 

AWDG 019D

(PM-4548 DG)

150/ 19 mm2

14.68-17.09mm

 8.70

 

AWDG 020D

(PM-4551 DG)

240/32 mm2

19.00-22.2mm

 9.16

 

 

Distribution ties for AAC, ACSR, ACAR conductors

PM-1464-DT

50/8 mm2

 2.00

 

PM-1465-DT

70/11 mm2

 2.28

 

PM-1466-DT

95/16 mm2

 2.40

 

PM- 1467-DT

120/19 mm2

 2.57

 

PM- 1468- DT

150/ 19 mm2

 2.87

 

PM- 1469- DT

185mm2

 3.4

 

PM- 1470- DT

240/32 mm2

 3.4

 

           

(Mosdorfer) PREFORMED WIRE FOR DISTRIBUTION LINE – 3S-- (THAILAND)

Name

Teân goïi

Cat.No

Maõ soá

Dimension

Côõ day

Price (USD)

Giaù (USD)

Distribution ties for 24KV AC insulator conductors

PM-2263-DT

(DT 2263)

20.71 – 22.60 mm

50/8 mm2

3.21

PM-2400-DT

(DT 2400)

22.61 – 24.64 mm

70/11 mm2

 3.37

PM-2690-DT

 (DT 2690)

22.61 – 24.64 mm

95/16 mm2

 3.37

PM-2800-DT

 (DT 2800)

120/19 mm2

 3.74

PM-2786-DT

 (DT 2786)

150/ 19 mm2

 3.74

PM-3152-DT

 (DT 3152)

240/32 mm2

 5.32

Side ties for 24KV AC insulator conductors

GST 022D

(ST 2263)

50/8 mm2

 3.40

GST 023D

 (ST 2465)

70/11 mm2

 4.33

GST 023D

(ST 2690)

95/16 mm2

 4.33

GST 024D

(ST 2800)

120/19 mm2

 4.543

GST 024D

 (ST 2900)

150/ 19 mm2

 4.54

GST 025D

 (ST 3152)

240/32 mm2

 5.86

 

Side ties for AAC, ACSR, ACAR conductors

PM -9090-STC

50/8 mm2

2.00

PM -1031-STC

70/11 mm2

 2.28

PM -1168-STC

95/16 mm2

 2.40

PM- 1323-STC

120/19 mm2

 2.57

PM- 1496- STC

150/ 19 mm2

2.87

PM- 1691-STC

240/32 mm2

 3.21

 

Guy-Grip Dead-End for Gal.Steell Cable

GGDE 1050

70mm2

 6.53

 - Thimble clevis

Thimble clevis

1 set

 1.87

 


3S- (Mosdorfer)

FORMED WIRE FOR DISTRIBUTION LINE – 3S- (MOSDORFER -thailand) MARK

Name

Teân goïi

Cat.No

Maõ soá

Dimension

Côõ daây

Price (USD)

Giaù (USD)

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face