Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

ĐIỆN TRỞ SHUNT

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : ĐIỆN TRỞ SHUNT

 Giá :  Call

 Link download Catalog 1

 Link download Catalog 2
ĐiỆN TRỞ SHUNT -SHUNT          
CLASS: 0.5 ; 75mV               
Model Spec. price usd Model Spec. price usd Model Spec. price usd
CỞ NHỎ   CỞ TRUNG BÌNH   CỞ LỚN
FL-21, 75mV- CLASS 0.5 1A~3A 4,33 FL-21, 75mV- CLASS 0.5 1000A 20,30 FL-21, 75mV- CLASS 0.5 4000A 194,70
5A 3,61 1500A 29,74 5000A 432,80
10A-50A 2,88 medium size 1500A 56,80 6000A 568,03
75A 5,41 7500A 730,32
100A 5,76 medium size 2000A 64,90 10000A 973,76
150A 6,16 15000A 1406,56
200A 6,60 medium size 3000A 78,44
 
     
 
250A 6,84
300A 7,94 big size 1500A 119,02
400A 9,79
500A 10,96 2000A 100,10
600A 13,27 2500A 102,795      
750A 17,31 3000A 148,764    

 

 

nếu cần thêm chi tiết , vui lòng lien he phong kinh doanh

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face