Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE- Trong nhà & NGOÀI TRỜI

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE- Trong nhà & NGOÀI TRỜI

 Giá :  Call

 Link download Catalog 1
         
THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
 Tên sản phẩm : Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE- Trong nhà & NGOÀI TRỜI
 
 Giá :  Call
 
 Link download Catalog 1
 

đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE – trong nha

 

 

Indoor 1*50mm2

– XSES - 21

35 – 50mm2

 

Indoor 1*95mm2

– XSES - 22

70 – 120mm2

 

Indoor 1*150mm2

– XSES - 23

150 – 240mm2

 

Indoor 1*400mm2

– XSES - 24

300 – 400mm2

Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE – ngoài trời

 

 

Outdoor 1*50mm2

– XSOS - 21

35 – 50mm2

 

Outdoor 1*95mm2

– XSOS – 22

70 – 120mm2

 

Outdoor 1*150mm2

– XSOS - 23

150 – 240mm2

 

Outdoor 1*400mm2

– XSOS - 24

3

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face