Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE-Ngoài trời

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE-Ngoài trời

 Giá :  Call

 Link download Catalog 1

TÊN GỌI

CỠ DÂY CÁP

Outdoor1*50mm2

35 - 50mm2

Outdoor 1*95mm2

70 - 120mm2

Outdoor 1*150mm2

35 - 240mm2

Outdoor 1*400mm2

35 - 400mm2

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face