Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

Đầu cáp ngầm 3c* 24KV XLPE-Ngoài trời-3S-DENSONS

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : Đầu cáp ngầm 3c* 24KV XLPE-Ngoài trời-3S-DENSONS

 Giá : 1,105,000 VNĐ

 Link download Catalog 1

 Link download Catalog 2

TÊN GỌI

CỠ DÂY CÁP

Outdoor 3*50mm2

35 – 50mm2

Outdoor 3*95mm2

70 – 120mm2

 Outdoor 3*150mm2

150 – 240mm2

Outdoor 3*400mm2

300 – 400mm2

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face