Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

Đầu cáp ngầm 24KV XLPE-Trong nhà-3S DENSONS

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : Đầu cáp ngầm 24KV XLPE-Trong nhà-3S DENSONS

 Giá : 920,700 VNĐ

 Link download Catalog 1

 Link download Catalog 2

TÊN GỌI

CỠ DÂY CÁP

Indoor 3*50mm2

35 - 50mm2

Indoor 3*95mm2

70 - 120mm2

Indoor 3*150mm2

150 - 240mm2

Indoor 3*400mm2

300 - 400mm2

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face