Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRONG NHÀ 24KV- 36KV 3S-DENSON

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRONG NHÀ 24KV- 36KV 3S-DENSON

 Giá :  Call

 Link download Catalog 1

Photo

Hình aûnh

Name

Teân goïi

Dimension

Côõ daây caùp

Price (USD)

Giaù (USD)

Giaù đầu Ct

Lugs-(USD)

Termination kits 24KV XLPE – indoor                               no lugs            

đầu cáp ngầm  24KV XLPE – trong nhà                            Chưa Cốt

 

Indoor 3*50mm2

35 – 50mm2

120.00

3.70/3c

Indoor 3*95mm2

70 – 120mm2

130.00

4.94/3c

Indoor 3*150mm2

150 – 240mm2

140.00

* 150=5.86/3c

*240=7.4/3c

Indoor 3*400mm2

300 – 400mm2

150.00

36.00/3c

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face