Hiển thị tất cả 12 kết quả

Thiết bị Đóng Cắt MCB, MCCB, RCCB , ATS, ELCB, CHANGE OVERSWITCH

: Cầu dao tự động dạng khối MCCB- Havell

Thiết bị Đóng Cắt MCB, MCCB, RCCB , ATS, ELCB, CHANGE OVERSWITCH

ATS Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động có hộp điều khiển)3P-630A

-55%

Thiết bị Đóng Cắt MCB, MCCB, RCCB , ATS, ELCB, CHANGE OVERSWITCH

Bộ chuyển nguồn tự động ATS- PESCO 400A -3P- HÀN QUỐC

4.298.000
-20%
233.000708.000

Thiết bị Đóng Cắt MCB, MCCB, RCCB , ATS, ELCB, CHANGE OVERSWITCH

CẦU DAO đảo chiều (changeover switch ) CÓ TẢI 40-1250A

-20%

Thiết bị Đóng Cắt MCB, MCCB, RCCB , ATS, ELCB, CHANGE OVERSWITCH

CẦU DAO đảo chiều (changeover switch )-RICHARDS: USA , HAVELLS – ẤN ĐỘ

149.000363.480
-20%

Thiết bị Đóng Cắt MCB, MCCB, RCCB , ATS, ELCB, CHANGE OVERSWITCH

CẦU DAO đảo chiều 2P (changeover switch )-RICHARDS: USA , 2P

149.000363.000

Thiết bị Đóng Cắt MCB, MCCB, RCCB , ATS, ELCB, CHANGE OVERSWITCH

CẦU DAO ĐẢO CHIỀU HẠ THẾ 2P-4P-INDOASIA – ẤN ĐỘ

Thiết bị Đóng Cắt MCB, MCCB, RCCB , ATS, ELCB, CHANGE OVERSWITCH

Cầu dao tự động chống dòng rò RCCB (80-125A)

Thiết bị Đóng Cắt MCB, MCCB, RCCB , ATS, ELCB, CHANGE OVERSWITCH

Cầu dao tự động chống dòng rò RCCB 25-63A

Thiết bị Đóng Cắt MCB, MCCB, RCCB , ATS, ELCB, CHANGE OVERSWITCH

Cầu dao tự động MCB (80-125A)- ẤN ĐỘ

Thiết bị Đóng Cắt MCB, MCCB, RCCB , ATS, ELCB, CHANGE OVERSWITCH

Cầu dao tự động MCB 6-63A

0909 421174