Chế độ bảo hành của 3S cho tất cả các sản phẫm đang kinh doanh

ĐIỀU KIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH CÁC SẢN PHẨM 3S

Trong quá trình sản xuất, sản phẩm của chúng tôi được kiểm tra lặp đi lặp lại nhiều lần , nhằm chắn chắn rằng các sản phẫm sẽ được hoạt động tốt. Nếu thiết bị của chúng tôi hoạt động không tốt mặc dù chúng tôi đã kiểm tra chất lượng sản phẩm rất nhiều, Quý khách hàng vui lòng chú ý các điểm dưới đây:

1.Sản phẩm được bảo hành 1 năm hoặc 18 tháng kể từ ngày vẩn chuyển từ lúc nhập khẩu . Tùy theo điều kiện nào đến trước.

2.Thời gian bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng của người mua hàng. Về việc đòi bồi thường bảo hành phải có hóa đơn của người mua hàng kèm theo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển làm mất mát và làm hư hỏng hàng hóa.

3.Việc đòi bồi thường theo yêu cầu bảo hành rằng thiết bị hoàn chỉnh trả lại cho chúng tối trong bao bì đóng gói gốc (nếu có thể).

4.Bảo hành bao gồm việc sửa chữa các thiếu hụt hay hư hỏng xảy ra trong thời gian bảo hành; việc này được quy vào việc sửa chữa các sản phẩm lỗi. Việc đòi bồi thường theo bảo hành: kể cả không mở rộng hay bắt đầu trở lại thời gian bảo hành cho các thiết bị được bảo hành.

Việc thay thế các thành phần của sản phẩm trở thành tài sản của chúng tôi. Việc đòi bồi thường thêm không chấp nhận.

5.Bảo hành không bao gồm việc làm mất mát và hư hỏng hàng hóa gây ra bởi việc lắp đặt và cầm nhắm không đúng, kiểm tra hàng hóa không theo đúng quy định, hay là do việc tháo rời không đúng của quý khách hàng.

6.Sau khi thời gian bảo hành hết hạn, các kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ kiểm tra và sửa chữa. Việc sửa chữa này sẽ thanh toán vào tài khoản của quý khách.

TM công ty CP SX TM KT XD ĐIỆN 3S
Đã Ký
0909 421174