Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

Bảng giá thí nghiệm thiết bị điện hạ thế và trung thế

BẢNG ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM
THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ THẾ (CHƯA TÍNH VAT)

Căn cứ:
            * Bảng đơn giá thí nghiệm thiết bị điện số 1866/ĐL2/TNĐ - KH ngày 13/05/2005.
            * Công văn hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu 620,000đ số 133/CV-ĐL2-LĐTL ngày 08/01/2008.
            * Đề nghị điều chỉnh của PKH tháng 12/2007.

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face